DATE      TIME          WHAT                  WHERE                                                                                                               

Sat. 11/16 10:00pm Venkman’s Atlanta, GA

Sat. 9/21 8:00pm AMF Woodstock, GA

Sat. 7/13 9:00pm Smith’s Atlanta, GA

Sat. 4/27 9:00pm AJ’s Grayton Beach, FL

Fri. 4/26 8:00pm SWBW Fest Santa Rosa Beach, FL

Fri. 4/5 8:00pm Private Event Somewhere Weird

Fri. 3/15 10:00pm Hummingbird Macon, GA

Fri. 2/8 9:00pm Terminal West Atlanta, GA

Sun. 1/20 10:00pm 30A Fest Santa Rosa Beach, FL

Sat. 1/19 10:00pm 30A Fest Santa Rosa Beach, FL

Fri. 1/18 10:00pm 30A Fest Santa Rosa Beach, FL

Fri. 10/26 10:00pm Hummingbird Macon, GA

Wed. 10/18 10:00pm Private Event Birmingham, AL

Wed. 10/11 9:00pm Private Event Athens, GA

Sat. 10/6   10:00pm       Private Event                Atlanta, GA

Tues. 10/1  10:00pm     Private Event             Chattanooga, TN

Sat. 9/29   10:00pm     Venkman's                    Atlanta. GA

Sat. 9/15   7:00pm        Alz Music Fest               Woodstock. GA

Sat. 9/8     8:00pm       Private Event                  Woodstock. GA

Sat. 8/4   9:00pm        The Foundry                    Athens, GA

Wed. 7/4 8:00pm      Downtown 4th Party      East Point, GA

Sat. 6/9   7:00pm       VA. Highlands Fest          Atlanta, GA

Sun. 5/6  8:00pm      Sunset Sessions                 Atlanta, GA (Piedmont Park)

Sat 4/28   8:00pm       AJ's                                        Greyton Beach, FL  

Fri. 4/27    6:00pm       SWBW Fest                        S. Walton Beach, FL       

Sat. 4/7      10:00pm    Smith's Olde Bar               Atlanta, GA

Sat. 3/24     9:00pm      Private Party                      Birmingham, AL

Sun. 1/14.   10:00pm.   30A Fest                               Santa Rosa, FL

Sat. 1/13.     10:00pm.   30A Fest                               Santa Rosa, FL

Fri. 1/12       9:00pm      30A Fest                              Santa Rosa, FL

Sat. 10/21.   8:00pm.   Private Party                        Canton, GA

Sun. 10/1     7:00pm     Candler Park Fest               Atlanta, GA

Sat. 9/16     7:00pm     Alzheimer's Benefit           Woodstock, GA

Sat. 7/29     9:45pm     Smith's Olde Bar                 Atlanta, GA

Sat. 5/6       10:00 pm   Venkman's                           Atlanta, GA

Fri. 5/5        10:00pm     Private Party                       Chattanooga, TN

Fri. 4/14      10:00pm     Sloss Furnace                      Birmingham, AL

Sat. 4/8       10:00pm      Private Party                       Knoxville, TN

Fri. 4/7        10:00pm      Private Party                        Athens, GA

Sun. 3/26    3:00pm        Cherry Blossom Fest         Brookhaven, GA

Sat. 3/4       3:00 pm       Oyster Fest/Park Tavern   Atlanta, GA

Thrs. 3/2     8:00 pm       Buckhead Theater              Atlanta, GA

Sun. 1/15     9:00 pm       30A Fest/The Hub              Santa Rosa Beach, FL

Sat. 1/14      10:45pm       30A Fest                                 Santa Rosa Beach, FLWed. 10/11